Onze missie en visie

Het team van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden staat met raad en daad klaar voor kinderen, jongeren en opvoeders die te maken hebben met opvoeding- of gedrag gerelateerde problematieken in de breedste zin van het woord.

De dienstverlening van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden bestaat uit individuele begeleiding, workshops, thema-avonden en (on-line) cursussen. Dan wel direct aangeboden door Kids & Coach – Sterk in Opvoeden, dan wel aangeboden door instanties, instellingen en organisaties waar wij mee samenwerken.

In de praktijk ervaren wij dat opvoeders af willen van de “stempel” cultuur. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kinderen op steeds jongere leeftijd al blootstaan aan flinke belasting als gevolg van de vele prikkels die zij dagelijks binnenkrijgen. Het aantal nieuw samengestelde gezinnen neemt toe. Door economische bezuinigingen zien wij dat diverse organisaties, instellingen en instanties steeds minder in staat zijn om kinderen en jongeren de juiste aandacht te geven. Kortom, opvoeden is tegenwoordig best uitdagend en anders ten opzichte van vroeger. En dat betekent dat de opvoeders van nu in mindere mate kunnen terugvallen op hun eigen opvoeders voor advies. Een kindercoach is dan ook een alternatief waar opvoeders, maar ook jongeren en kinderen op kunnen terugvallen. Het team van Kids & Coach – Sterk in opvoeden neemt deze plek graag in. Met een laagdrempelige, praktische en betaalbare aanpak willen wij samen met opvoeders, jongeren en kinderen weer leuk maken.

Het team van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden is van mening dat ieder kind behoefte heeft aan een recht heeft op een veilige omgeving. Om zo een vreugdevolle en liefdevolle jeugd te beleven. Dit wordt bereikt door een goede opvoeding. Wij zijn ons bewust van het feit dat opvoeden een uitdagende klus is. Maar wel ook een hele leuke. En wij helpen graag, op een positieve, warme en veilige manier, opvoeden leuk te houden of weer leuk te maken.

Wij zijn er van overtuigd dat opvoeden beging bij de opvoeders zelf. Daarnaast zijn wij van mening dat de beste tool tijdens het opvoeden heldere, duidelijke en open communicatie is. Op respectvolle wijze. Met een gezonde dosis humor. Wat er moet ook vooral gelachen worden, want lachen is gezond. 

In onze handelwijze staan, vertrouwen, betrouwbaarheid, kwaliteit en respect voorop. Het is ons steven om opvoeders en kinderen naar alle eer en geweten op positieve wijze te helpen met de uitdagingen waar zij voor staan. Wij stellen ons betrokken, oprecht en daadkrachtig op en houden ons aan onze afspraken, zowel met opvoeders als met de kinderen. 

Het team van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden streeft ernaar kinderen een gevoel van veiligheid mee te geven. Wij willen het kind helpen met het ontdekken van zijn of haar kwaliteiten om ze zo in hun kracht te zetten. Vanuit dit uitgangspunt willen het probleemoplossend vermogen van het kind stimuleren. Met als doel negatieve aannames om te zetten in positieve overtuigingen. Dit doen wij spelenderwijs en op een manier die past bij het kind. Zo wordt elk kind benaderd op een manier waar hij of zij zich comfortabel voelt en waarbij wij denken dat het meeste succes kan worden geboekt. 

Het hoofdkantoor van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden is gebaseerd in Roosendaal, Noord Brabant. Ons team wordt (landelijk) uitgebreid door het aangaan van samenwerkingsverbanden met zelfstandige kindercoaches, met een positieve werkhouding, die samen met ons een succes willen maken van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden. Wij streven ernaar om een begrip te worden in Nederland, met als uiteindelijk streven de oprichting van één of meerdere kindercentra.

Deze kindercentra moeten een veilig en opgeborgen opgroeiklimaat creëren voor kinderen van werkende ouders. Hierbij worden flexibele opvangtijden toegepast. Vanuit deze centra zal dan ook de eerdergenoemde dienstverlening van Kids & Coach – Sterk in Opvoeden worden aangeboden, met daarnaast naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, muzieklessen en andere (lichamelijke) activiteiten. Bij voorkeur zijn deze centra landelijk gelegen en zijn ze ruim opgezet met een grote kookstudio, eigen kinderboerderij en sportveld.