Coaching

Het team van Kids & Coach – Sterk in opvoeden, geeft niet alleen workshops. Door onze achtergrond, opleiding en ervaring kun je ons ook benaderen voor coaching. Wij coachen zowel kinderen als opvoeders.

Coaching voor kids

Soms hebben kinderen te maken met situaties, problemen of gedrag waar ouders of leerkrachten om uiteenlopende redenen geen grip kunnen krijgen.
Een kindercoach is dan een laagdrempelige ingang voor ouders en kind om proberen te achterhalen wat er speelt. Het kan voor een kind al veel betekenen om eens met iemand te parten die neutraal, onafhankelijk en met een frisse blik naar de situatie kijkt. Het team van Kids & Coach – Sterk in opvoeden  helpt het kind door te luisteren en samen met hem of haar de oplossing te vinden.

Coaching voor opvoeders

Opvoeden is een leuke en bijzondere taak. Maar zoals elke opvoeder weet, gaat het helaas niet altijd vanzelf.
Elke opvoeder denkt wel eens: “Hoe moet dit nu?”, “Waar komt dit gedrag vandaan?”, “Kan het ook anders?” en natuurlijk “Doe ik het wel goed?”.

Kinderen doorlopen verschillende ontwikkelingsfasen die niet altijd naar verwachting verlopen. Als opvoeder, word je in elke fase uitgedaagd hier adequaat op in te speken. Dit kan voor spanningen zorgen in verschillende situaties, zowel thuis als bijvoorbeeld op school. Soms leiden die spanningen ertoe dat een kind zich anders of langzamer ontwikkelt dan verwacht of gewenst. Sommige opvoeders zijn daarom op zoek naar advies voor zichzelf en voor het kind.

Het team van Kids & Coach – Sterk in opvoeden  helpt je bij het vinden van een antwoord. Er worden handvatten aangereikt waardoor je eenvoudiger het gedrag van kinderen in een moeilijke of uitdagende situatie kan hanteren.