Project samen sterk in social media

Kids & Coach heeft een interactieve training ontwikkeld over het actuele thema 'Omgaan met Social Media'. Speciaal afgestemd op ‘de dynamische driehoek’ leerlingen/ouders/docenten in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw middelbare school.

Tijdens dit programma kijken we samen naar de mooie en de spannende kant van Social Media. We gaan zelfs nog een stapje verder. We doen ook een appèl op de sociale omgang met elkaar juist in het 'normale' leven. (Cyber) pesten is aan de orde van de dag, communicatieve vaardigheden en sociaal passend gedrag vragen aandacht.

Ons uitgangspunt is steeds, Internet & Social Media nemen een grote plaats in, in de belevingswereld van het hedendaagse kind. Juist daarom benaderen we het thema vanuit positiviteit en mogelijkheid. Ons programma waarborgt passende communicatie, interactievaardigheden en creativiteit die nodig zijn bij werken met kinderen, ouders en docenten.

Doel van het Project:

Zo creëren we o.a.:

Voor meer informatie en tarieven kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via de mail: info@kidsenecoach.com

© Kids & Coach | Klachtenregeling en Clientenraad