Patricia Smeekes

Patricia is moeder van drie dochters en in 2005 afgestudeerd aan de opleiding SPH. Daarna heeft zij in de specialistische jeugdhulpverlening en als Zorgbemiddelaar jeugd (en gezin) gewerkt. De passie voor de combinatie van onderwijs en zorg is in die jaren ontstaan. Patricia heeft hierin verschillende individuele en groeps- behandeltrajecten opgezet voor jeugdigen en trainingen voor docenten, jeugdigen en ouders. 

Momenteel werkt zij als ondersteuningscoördinator op een VMBO school. Echter blijft het ontwikkelen van trainingen en op een coachende manier aan de slag gaan samen met de jongeren aantrekken. Zij is zich als yoga docent gaan inzetten en verzorgt de yogatraining  - Puber in balans.Ook heeft zij recent haar diploma voor Beelddenkspecialist gehaald en gaat zij hier bij ons mee aan de slag. Op verschillende gebieden wordt haar expertise bij ons ingezet en kan zij haar passie in het werken met kinderen en gezinnen bij ons kwijt.

© Kids & Coach | Klachtenregeling en Clientenraad