Floortje Wijkhuizen-Smits

Floortje is 38 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen, een zoon en een dochter. Ze woont met haar gezin in Steenbergen. Floortje heeft altijd gevoeld dat ze later graag met kinderen wilde werken en is vanuit die wens Ontwikkelingspsychologie gaan studeren. Toen ze kennismaakte met het vak coachen met paarden heeft ze zich hierin gespecialiseerd middels de opleiding Ecologische Pedagogiek en de training Paard en Partner van EquiJoy.

Floortje is in 2013 gestart met haar eigen praktijk Cavallo Coaching, waarbinnen ze coaching met inzet van paarden biedt aan kinderen en jongvolwassenen. Ze vindt het heel belangrijk om niet alleen het kind te begeleiden, maar ook de omgeving van het kind hierin te betrekken, zodat ouders hun kind zelf (weer) kunnen ondersteunen om zich op alle vlakken verder te gaan ontwikkelen. Ze heeft daarom in 2019 de opleiding Systeemtherapeutisch werker met succes afgerond. Ouder-kind coaching en gezinscoaching zijn sindsdien een belangrijk onderdeel geworden van haar werkwijze.

Een andere belangrijke pijler binnen haar werk als coach is om vanuit verschillende perspectieven naar het kind en de hulpvraag te kijken. Ze kijkt verder dan alleen gedrag en zoekt naar de (niet vervulde) behoeftes die aan dit gedrag ten grondslag liggen. Brein- en beweegcoaching op basis van de reflexen is daar een belangrijk onderdeel van geworden. De reflexen waar elk kind mee wordt geboren staan aan de basis van je ontwikkeling. Wanneer deze (door verschillende redenen) niet goed geïntegreerd worden, ontstaan er problemen in de motorische ontwikkeling en van daaruit vaak ook in de verdere sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Door de beweging en houding van een kind in combinatie met het gedrag te onderzoeken, kunnen we ontdekken of de hersenen en het lijf wel goed samen kunnen werken. Als dat niet het geval is, kun je middels beweegoefeningen en massages werken aan het herstel van de basis en van daaruit het kind weer in ontwikkeling brengen.

Floortje wordt binnen Kids en Coach ingezet om mee te denken over de ondersteuning van het systeem van het kind, gezinscoaching aan te bieden en kinderen te begeleiden op basis van de brein- en beweegcoaching. Daarnaast zal zij meewerken aan de verschillende opleidingen die Student en Coach aanbiedt.

© Kids & Coach | Klachtenregeling en Clientenraad