Elise Dubois

Elise is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, één zoon en twee dochters. Tijdens de opvoeding van haar kinderen heeft ze de opleiding tot coach gevolgd. De keuze voor deze opleiding kwam voort uit het feit dat Elise zeer geïnteresseerd is in de beweegredenen van mensen, en is heel nieuwsgierig naar wat er nodig is om mensen zichzelf te laten zijn, of te worden.

Inmiddels heeft ze het diploma kind- en gezinscoach behaald. Tevens is ze gecertificeerd trainer van het “Ik Leer Leren” programma, gevolgd bij Centrum Tea Adema. Ze heeft trainingen gevolgd bij Wouthiera Crommelin, waaronder EFT met kinderen (Emotional Freedom Technique) en Familieopstellingen met kinderen. Ze heeft bij Bureau Bezem de opleiding tot Beeld en Brein Coach, Visueel Screener Plus en Into Bounce,leren in beweging en faalangsttrainer gevolgd, en met goed gevolg afgerond. Ook heeft ze de opleiding tot Beeld en Brein-specialist succesvol afgerond. Als specialist mag ze het Beelddenkonderzoek afnemen. Dit is een Individueel Onderwijskundig onderzoek wat bestaat uit een Visuele Screening, Wereldspel, Didactisch Onderzoek, Raven (non verbale intelligentietest) en Geheugentest van Vester. Dit geeft een beeld van hoe een kind leert, of het een beelddenker is, wat de intelligentie is en wat de sterke leeringangen zijn.

De interesse in Beeld en Brein coach komt voor uit de ervaring van onbegrip van diverse scholen op het “gedrag” van haar eigen kinderen. Doordat die op een andere manier leerden dan gebruikelijk is ondervond ze de nodige weerstand, zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten. ‘Ik heb altijd geprobeerd om te kijken hoe het anders en beter kon en heb de nodige gesprekken gevoerd op scholen om meer begrip te krijgen. Het was heel frustrerend om te zien dat de talenten van onze kinderen en de manier waarop die leerden niet of nauwelijks begrepen of herkend werden”, aldus Elise.

Bij Kids & Coach heeft Elise met haar ervaring en kennis een hoop te bieden aan de kinderen en hun opvoeders, en hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van begrip voor andersdenkende en anderswerkende kinderen binnen het onderwijs.

Elise zal zich bij Kids & Coach voornamelijk bezighouden met het coachen van kinderen individueel en het geven van trainingen en workshops aan kinderen, opvoeders en scholen.

© Kids & Coach | Klachtenregeling en Clientenraad