Begeleiding hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitiviteit 

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die ongeveer 20% van de bevolking bezit. Gelukkig is er steeds meer bekend en wordt er steeds meer onderzoek naar gedaan, waardoor het stukje bij beetje uit het zweverige hoekje komt. De eigenschap is tweeledig: je bent gevoeliger voor prikkels (fysieke, emotionele, sociale of prikkels in nieuwe situaties) en intense verwerking. Dit wil zeggen dat hoogsensitieve mensen in staat zijn subtiele informatie waar te nemen en deze diepgaand verwerken. Dit heeft als positief effect dat er effectiever actie kan worden ondernomen en als negatief effect dat dit veel energie kost

Begeleiding 

De begeleiding bestaat uit ongeveer 8 sessies met het kind en 2 sessies met de ouders. Tijdens de sessies met het kind komt het volgende aan bod: 

Met ouders wordt allereerst een HSK-analyse gedaan om in kaart te brengen op welke vlakken de gevoeligheid zich voornamelijk afspeelt. Verder is er aandacht voor: 

Contact 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Daphne Hillenaar, daphne@kidsencoach.com

© Kids & Coach | Klachtenregeling en Clientenraad